Καλώς ήρθατε στην Quantum Healing Εκτύπωση

Όταν συναντηθεί ένας ασθενής με κάποιο θεραπευτή, ο κάθε ένας από αυτούς, αναδύει από μέσα του και τους δύο… Δεν είναι δύο ξεκομμένα άτομα, αλλά ένα ενιαίο σύνολο το οποίο υλοποιεί από κοινού ένα συγκεκριμένο γεγονός… Μια κοινή θεραπεία… Ενώ δηλαδή ο θεραπευτής θα πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει ότι … «αν η ασθένεια βρίσκεται μέσα στον θεραπευόμενο, τότε ο θεραπευμένος αναδύεται μέσα από τον θεραπευτή του»… ο ασθενής θα πρέπει να έχει αποδεχθεί, ότι «αυτός ο θεραπευτής υπάρχει «μέσα» του και δεν είναι τίποτε άλλο από την υλοποίηση της μορφής της εσωτερικής δύναμής του»…

 

 

                    Mother_Nature_by_sizer92